Máy Tính Giả Lập - Xeon

Sắp xếp theo:

CẤU HÌNH GIẢ LẬP X79 DUAL XEON E5 2670 V2 RAM 32GB SSD 256GB VGA RX 580 8GB PSU 600W

12,000,000₫
7,990,000₫
-33%

CẤU HÌNH GIẢ LẬP X99 DUAL XEON E5 2680 V4 RAM 96GB SSD 512GB VGA RX 570 8GB PSU 750W

22,900,000₫
10,250,000₫
-55%

CẤU HÌNH GIẢ LẬP X99 XEON E5 2676 V3 RAM 16GB SSD 256GB VGA RX 580 8GB PSU 500W

4,850,000₫

CẤU HÌNH GIẢ LẬP X99 DUAL XEON E5 2696 V3 RAM 96GB SSD 512GB VGA RX 580 8GB PSU 650W

25,000,000₫
11,990,000₫
-52%

CẤU HÌNH PC GIẢ LẬP GAMING X79 XEON E5 2670 V2 RAM 16GB SSD 256GB VGA RX 570 8GB PSU 500W

6,550,000₫
4,450,000₫
-32%